hạt nhựa PP

hạt nhựa HDPE

Hạt nhựa nguyên sinh

màng PE, màng chít

thông tin liên hệ
-

Anh Hưng
GIÁM ĐỐC - 0919.921.468

-

Hạt Nhựa Pp Ép (Pp Injection)

Hạt Nhựa Pp Ép (Pp Injection)
Hạt Nhựa Pp Ép (Pp Injection)