hạt nhựa PP

hạt nhựa HDPE

Hạt nhựa nguyên sinh

màng PE, màng chít

thông tin liên hệ
-

Anh Hưng
GIÁM ĐỐC - 0919.921.468

-

Hạt Nhựa ABS

Hạt Nhựa ABS
Hạt Nhựa ABS
Hạt Nhựa ABS
Hạt Nhựa ABS